På denne siden ønsker jeg å fortelle om sjøfolkene og deres familier og venner. Dersom du er i slekt med noen av de som omkom vil jeg svært gjerne at du tar kontakt og forteller din historie, det kan være lite eller mye, alt er kjærkomment. Hvem var de? Hvor bodde de? Hvilken bakgrunn hadde de? Foreldre, søsken, venner, nevøer og nieser? Har du bilder fra hjemsted eller av familie er selvsagt svært kjærkomment.
Henvendelser og fortellinger jeg får om sjøfolkene vil komme her og oppdateres etterhvert.
Ved å fortelle deres historier kan vi hedre og minnes alle som forsvant med D/S Elfrida.

Fyrbøter Alf Andersen
Familie: Min oldefar Alf Andersen 60 år, var fyrbøter på Elfrida, dette var det siste bildet som ble tatt av han før han dro.
Mvh. Christer Gerhard Carlson

Dekksgutt Torleif Kristian Sætran
Familie: Jeg er Thorleif Kristian Sætran’s søster. Bor i Trondheim. Husker at losen fikk med brev hjem til oss. Vi leste da at «Elfrida» hadde grunnstøtt tidligere. Det er sårt og vondt å tenke tilbake på denne tida.
Mvh. Liv Holmquist Langnes

Maskinist Peter Rød
Familie: Anny Rød (kone, død), Peter (sønn) og Åse F. (datter) Rød, ektemann Harald M. Rødahl
Fire barnebarn pr. januar 2020
Mvh. Peter Magne Rødahl

Jungmann Rolf Margido Størseth
Familie: Rolf margido Størseth som var ombord på Elfrida da hun gikk ned, var min onkel, min mors bror.
Mvh. Aina Olasussen, niese.

Maskinsjef Fridtjof Stokke
Familie: Maskinsjefen ombord var min onkel. Han var bror til min far, Bjarne Stokke, som var kontorsjef i rederiet Tetlie og som måtte finne seg annet arbeid da rederiet opphørte etter forliset i 59. Forliset skjedde på min konfimasjonsdag 8.12. Hele familien var samlet hjemme hos oss i selskap.
Hilsen Ragnhild Brækken, niese.

2. styrmann Nils Wisth
Familie: Jeg og min bror Terje er sønner av 2 styrmann Nils Wisth, vår mor døde i 2018. Vi var henholdsvis 3,5 og 1,5 år gamle da forliset skjedde. Mor og far holdt på med bygging av hus og han tok en ekstratur da dette skjedde. Fars søster Thyra Schjetne, er fremdeles i live.
Mvh. Tore Wisth

Fyrbøter Alf Andersen
Nabo: Jeg var bare 12 år den gang, men husker forliset siden en nabo Alf Andersen var ombord. Han etterlot seg en datter Arna Hernes som bor i Oslo og to barnebarn født etter forliset.
Olaf Vedul

Kokk Oskar Valvåg
Familie: Min mor Agnes Marie Holthe, født Valvåg fra Garten er datter av Oskar Valvåg. Hun vet ganske mye om forliset.
Svein Holthe, Levanger.

Dekksgutt Arne Hilbert Berg
Familie: Jeg er niesen, datter av bror til Arne Hilbert Berg som gikk ned med Elfrida. Jeg er 58 år så jeg husker ikke forliset, men det ble jo snakket en del om det da jeg var barn. Min bestemor gikk nok hele tiden og håpet at Arne Hilbert skulle komme tilbake i og med at han aldri ble funnet. En annen ting er at jeg er oppkalt etter Arne Hilbert. Han hadde bursdag 17. Juli og jeg ble født 17. Juli 1961. Husker også at når det ble tatt bilder ved juletider var alltid bilde av Arne Hilbert med på fotoet. Hver 17. Mai ble det lagt ned krans ved minnesteinen på kirkegården i Malm. Arne Hilbert hadde 4 eldre brødre, de er alle døde i dag og det er også foreldrene.
Vennlig hilsen Arnhild Berg Hellem

Kaptein Nikolaus Breivik-Rød
Familie: Jeg og min bror Anders er de siste fra 2.generasjon etter kapteinen, som var ugift. Også andre i familien var knyttet til sjøen. Eldste bror Sakkarias Lassesen-Rød, dro til sjøs som 17 åring i juni 1911 med et Amerika-skip, han kom aldri hjem igjen. Lillebroren Lyder ble sjømann og seilte i mange år som los på "Hurtigruten" etter krigen til han gikk av med pesnjon. Den yngste broren Knut tok utdannelse som skipsingeniør og arbeidet hele sitt voksne liv i rederiet Odfjell AS i Bergen med ansvar for konstruksjon, bygging og kontroll av skip i verdens største gasstank-rederi.
Kåre Breivik, nevø.

Nikolaus på 1950-tallet