Forliset


Forliset
Klokken 18:16 den 8. desember mottar Farsund radio en nødmelding, det er D/S Elfrida som kaller opp: "Vi trenger øyeblikkelig hjelp". Det blåser full storm fra øst i Nordsjøen denne kvelden. "Maskinrommet er vannfylt." Skipet oppgir posisjon 35 nautiske mil S.V. for Lista fyr. De oppgir også at posisjonen kan være dårlig fordi "Vi har drevet fire døgn i stormfullt vær". En stor redningsaksjon settes i verk og det er allerede mange skip i området som blir med på letingen. Sola flyplass settes også i beredskap.


En mann som sitter hjemme i huset sitt på Jæren hører på kommunikasjonen mellom skipet og Farsund radio. Han hører at det blir fortalt fra skpet at "..en svanehals på dekk har brukket." Det betyr at skipet kanskje tar inn vann som skyller inn over dekket og ned i lasterom eller maskinrom gjennom den brukne svanehalsen. Dette forteller han til en journalist etterpå.
Men de mange skipene som leter kan ikke finne Elfrida på oppgitt posisjon. Det blåser sterk storm, det er høy sjø og dårlig sikt og mørkt i området hvor det letes. Hvor er Elfrida?

På hjemstedet til kaptein Nikolaus Breivik-Rød i Fana har familien fått vite hva som foregår. Hjemme i stuen hos bror og nabo Knut har de slått på radioen og funnet kommunikasjonen mellom Farsund radio og Elfrida på kortbølgefrekvensen. Søstrene Lydia og Maria er også der, sammen med Knut sin kone Aase og sønnen deres Anders som er tolv år gammel. De hører med forferdelse på det som foregår uten å kunne gjøre noe som helst.

I løpet av noen timer går det flere meldinger mellom Farsund radio og skipet. Bergningsskipet "Salvator" ligger også i området, men selv om de er for langt unna havaristen hører de med sitt moderne radioutstyr all samtale mellom Farsund radio og Eldfrida. De melder så "Vi har mistet lyset og kobler på nødsettet". Skipene som deltar i letingen forstår at den oppgitte posisjonen må være feil for de finner ikke skip eller mannskap selv etter flere timers leting. De prøver å krysspeile radiosignalene for å finne skipet men nødstrømsbatteriene på Elfrida gir trolig for svakt signal og derfor dårlig radiopeiling.

Haugesund Dagblad melder dagen etter forliset at telegrafisten Harald Tranaas på D/S Elfrida spør i radiomelding til Farsund radio "Kan dere ikke peile oss da?" Farsund svarer "Nei, vi har ikke utstyr. Vi har bedt om peiler i to år nå men ikke fått det." Mannskapet på Elfrida hadde problemer med strømmen ombord og kanskje derav problemer med å navigere og oppgi riktig posisjon.

Klokken seks minutter over 02 natt til 9.desember kommer siste melding fra D/S Elfrida. De tre søsknene til kaptein Nikolaus sitter fremdeles sammen foran radioen i stuen hjemme på Rød da de hører brorens stemme gjennom høyttaleren: "Skipet synker, mannskapet har forlatt skipet i en livbåt... Takk for all hjelp".

Så blir det helt stille.

Søket etter det savnede skipet fortsetter til tross for den siste meldingen. Litt før klokken 10 samme dag blir skipet D/S Elfrida funnet av "M/S Oslofjord" på en helt annen posisjon, 100 nm vest av Sola. De melder til Farsund radio at de forsetter i vindretningen for å lete etter den ene livbåten med sjøfolkene ombord. En time senere, kl 10:44 melder "M/S Bufalo" til Farsund radio at de også ha funnet vraket, de melder at skipet flyter med bunnen i været og de melder også om to livbåter og flere døde som flyter i sjøen i sine flytevester. Det skal visstnok ha vært meldt om seks mann i sjøen. Men på grunn av at det fortsatt blåser full østlig storm så er det umulig for M/S Bufalo å plukke opp de døde.

Redningskrysseren "Ambassadør Bay" kommer også frem til vraket og holder seg i nærheten for å se om det er mulig å gjøre noe. De seks mannskapene ombord på redningskrysseren ser klokken 17:36 at D/S Elfrida plutselig reiser seg loddrett opp i sjøen, så synker det med baugen først, akterenden og propellen er det siste de ser før skipet forsvinner i havet. Klokken 17:38 samme ettermiddag, 9.desember, melder kaptein Kristian Arntzen på Ambasadør Bay at D/S Elfrida har sunket.