Selv om vi vet noenlude hvor D/S Elfrida forliste så er fremdeles ikke skipets posisjonen endelig fastslått,  hverken av sivil- eller militær myndighet. Så hvor ligger egentlig vraket?

Jeg har prøvd å finne ut av dette og i januar 2019 har "Sjødivisjonen" ved Kartverket vært så vennlig å hjelpe meg med et utsnitt av sjøkartet for det aktuelle området, som vist under. 

På dette kartutsnittet med senter på posisjon 58,07 N - 03,35 Ø og en buffersone på 30 kilometer finnes ikke mindre enn syv skipsvrak, disse merket med #Wk og rød farge, ett av disse kan være Elfrida. Imidlertid er flere av disse vrakene ennå ikke identifisert. 


Kartutsnitt grafikk er med velvillig hjelp produsert og levert av Siri Reimers, Sjødivisjonen, Statens Kartverk.


Rederiet Fred. Olsen sitt lasteskip "M/S Buffalo" er med på leteaksjonen og klokken 09:45 den 9.desember finner de havaristen flytende med bunnen i været på posisjonen 58,07 N – 02,35 Ø, dette er omtrent 100 nm rett vest av Sola. "M/S Oslofjord" melder få minutter senere at de ser Elfrida med bunnen i været på posisjon 58'11 N - 03'02 Ø. De to letefartøyene melder altså inn ulike posisjoner, Oslofjord lengre nord. Det er sterk østlig storm denne dagen, vraket driver derfor vestover. Kl 17:38 melder redningskrysseren "Ambassador Bay" at D/S Elfrida synker, posisjon ikke oppgitt i logg eller sjøforklaring. Vraket har altså drevet i åtte timer vestover før det synker, det kan da ha drevet langt avsted.

På kartet ovenfor er merket et skipsvrak #3750. Det ligger litt nordøst for posisjonen som ble meldt inn tidlig på dagen. Dette vraket ble i 1991 oppdaget i forbindelse med havbunnsundersøkelser for rørledningsprosjektet "Seapipe", det som nå er gassrørledningen bl.a. fra "Draupner E" gassfelt. I følge brev fra Statoil i juli 1991 er vraket målt til å være 80 meter langt, det er samme lengde som Elfrida sitt skrog...
Wk 3750 kan altså være D/S Elfrida.