Selv om vi vet noenlude hvor D/S Elfrida forliste så er fremdeles ikke skipets posisjonen endelig fastslått,  hverken av sivil- eller militær myndighet. Så hvor ligger egentlig vraket?

Jeg har prøvd å finne ut av dette og i januar 2019 har "Sjødivisjonen" ved Kartverket vært så vennlig å hjelpe meg med et utsnitt av sjøkartet for det aktuelle området, som vist under. 

På dette kartutsnittet med senter på posisjon 58,09 Ø - 03,03 N og en buffersone på 30 kilometer finnes ikke mindre enn syv skipsvrak, disse merket med rød farge og ett av disse kan være Elfrida. Imidlertid er flere av disse skipene ikke identifisert. Det kan også være vrak fra andre verdenskrig blant disse, enten senkede allierte handelsskip eller tyske ubåter. Dette vil jeg prøve å finne mer ut av i tiden som kommer og kanskje klare å få identifisert vraket etter Elfrida på nøyaktig posisjon.


Kartutsnitt grafikk er med velvillig hjelp produsert og levert av Siri Reimers, Sjødivisjonen, Statens Kartverk.


Rederiet Fred. Olsen sitt lasteskip "M/S Buffalo" er med på leteaksjonen etter Elfrida, de har moderne peileutstyr ombord og finner i løpet av natten ut at den oppgitte posisjon er helt feil. Klokken 09:45 den 9.desember finner Buffalo havaristen flytende med bunnen i været på posisjonen 58,07 Ø – 02,35 N, dette er omtrent 100 nm rett vest av Sola. Om ettermiddagen samme dag synker D/S Elfrida.