Tidligere sjømann og senere lærer Olav Harry Vada har fortalt meg at han de senere år har brukt mye tid og ressurser på å samle informasjon om Elfrida. Noe av denne informasjonen er etter hans ønske, delt på disse sidene. Han har blant annet sendt meg en artikkel om kapteien, som han mente burde publiseres:

" Sommeren 1952 ble 46 sjømenn og tre passasjerer på det belgiske skipet «Mahenge» tatt om bord i Oslo-skipet «D/S Ringås», da «Mahenge» var kommet i brann etter kollisjon med et fransk lasteskip i Kanalen. Fire dager senere gjorde Oslo-skipet seg igjen bemerket, i det det da tok om bord fem mann fra den spanske skonnerten «Maria del Carmen» som hadde havarert åtte miles fra Cape Vilano. Kaptein om bord på D/S «Ringås», tilhørende rederiet Birger Ekerholt i Oslo, var Nikolaus Breivik-Rød, som senere ble kaptein på D/S «Elfrida» av Trondheim.

D/S Ringås, foto SIU, v/Skipshistorie.net

Det var tett tåke i Kanalen den 30. juni 1952 da «Mahenge», som var på vei til Kongo med en last fyrstikker kolliderte med det franske skipet. «Mahenge» tok fyr og ilden spredte seg hurtig på grunn av fyrstikklasten. «Ringås» som var i nærheten gikk straks til assistanse og mannskapet, under ledelse av kaptein Breivik-Røds ledelse,utførte et ypperlig redningsarbeide. Livbåtene ble hurtig satt på vannet og de 49 menneskene på «Mahenge» ble hentet uten at det oppstod panikk, het det i telegrammet som Aftenposten bragte fra redningen. 20 minutter etter at belgierne var i sikkerhet om bord i den norske båten, sank det belgiske skipet.

«Ringås» fortsatte sin avbrutte reise til Genova etter at de reddede var satt i land, og i Biskaiabukten fikk mannskapet den 3. juli se en skonnert som holdt på å synke. Været var slik at livbåter ikke kunne brukes, og kaptein Breivik-Rød førte sitt skip kloss opp ved siden av skonnerten «Marta del Carmen». Skonnerten sank kort etter at mannskapet var tatt om bord i «Ringås».

Etter dette redningsarbeidet, hvor mannskapet på «Ringås» berget til sammen 54 mennesker fra den visse død i løpet av få dager, fikk kaptein Nikolaus Breivik-Rød rosende omtale på hedersplassen i bladet «Sjømann».

Maleri av D/S Ringås, eid av Nikolaus Breivik-Rød, henger i barndomshjemmet. 
H.Kashi 1942


Etter redningsdåden fikk "Skibsfører N.Breivik-Rød" på Ringås denne utmerkelse fra Redningsselskapet.


Det er også en annen redningsoperasjon som Nikolaus Breivik-Rød tidligere var involvert i, det er under andre verdenskrig. Han var da enten førstestyrmann eller kaptein (ble utnevnt til kaptein under denne mønstringen 15.11.40 - 11.9.42) på skipet "M/S Herma" som tilhørte Leif Erichsens Rederi A/S, Bergen.

Den 28.april 1941 seiler de ut fra New York som "Independent ship" på vei over Atlanterhavet mot Afrika, en svært farlig rute da de tyske ubåtene nå er alle steder og torpederer alt de kommer over av sivile handelsskip. 

19.mai 1941 oppdager utkikken på M/S Herma flere livbåter i havet på posisjon 08,02 N 26,14 W. De tilhører det britiske skipet "D/S City of Winchester" som var blitt torpedert av en tysk ubåt ti dager tidligere. I livbåtene finner de 91 overlevende som de redder og tar ombord i Herma. De overlevende følger med til Takoradi i Vest-Afrika hvor de blir satt i land en uke senere. Hvordan det har tatt seg ut ombord på den lille 2600-tonneren denne uken med alle de ekstra passasjerene kan man bare forestille seg, kanskje en spesiell utfordring for gutta i messen.

En slik redningsaksjon var det mange skip som foretok under krigen etter de tyske ubåtenes herjinger og senere fikk dette ikke nærmere oppmerksomhet, det var en del av den daglige "rutinen" på havet mellom 1940 og 1945 å plukke opp overlevende man tilfeldigvis oppdaget.

I følge det flotte nettstedet www.warseilors.com seilte D/S Herma som"Indipendent ship" helt fram til juli 1942, noe som må ha vært svært krevende og belastende for alle ombord. Når som helst kunne en fiendtlig ubåt sende avgårde sin dødelige last, alle ombord gikk med nervene i helspenn døgnet rundt.

Den 7.7.1942 er de for første gang med på konvoi, HS22, fra Halifax til Sydney i Cape Breton, Nova Scotia, Canada. 27 skip i konvoien men uten militær eskorte da det var vanskelig å skaffe i denne tiden.

Kaptein Nikolaus Breivik-Rød og M/S Herma deltar senere i 6 konvoier før han mønstrer av skipet 11.september 1942.