Historien starter i Flensburg i 1926. Skipet ble bygget av Flensburger Shiffbau-Gesellschaft og var på 2600 t.dw. Det ble levert i august og fikk navnet "Ilse L.M. Russ" for rederiet Schiffahrt & Assekuranz-Ges. E.Russ & Co, Hamburg.

Dette er trolig en laste-tegning som viser kapasitet og inndeling av lasterommene, men den viser også formen på skipet.

Tegning fra Rolf Lothe, Roan. Tegner ukjent


Byggeår 1926
Eier:
Schiffahrt & Assekuranz-Ges.
Ernst Russ & Co
Navn:
Ilse L.M.Russ

1945
Eier:
Overtatt av Min. of Transport
London, UK.
Navn:
Empire Conqueror

1946
Eier:
Overtatt av Norske stat, Oslo
Navn:
Ekornes

1947
Eier:
Solgt til Tetlies Rederi A/S
Navn:
Elfrida

 1959
Forlist, posisjon:

58,09 N, 03,03 Ø
Foto: ukjent