Etter avgang fra Arkhangelsk, fullastet og på vei mot København skal det ha oppstått en en situasjon som det i ettertid er noe usikkerhet omkring. Skipet skal ha berørt grunnen i et trangt sund. Imidlertid skal det ikke ha vært særlig alvorlig, de tar ikke inn vann og skipet fortsetter for egen maskin etterpå og det ser ikke ut til å ha fått skader. Kapteinen skriver et brev til rederiet som losen senere får med seg i land og postlegger i Lødingen. Det er uvisst for meg om brevet inneholder opplysninger om grunnberøringen eller om det har annet innhold.

Grunnberøringen.
Olav Harry Vada var førstereisgutt i to år, han er nå pensjonert lærer men stiftet bekjentskap med D/S Elfrida da han selv var ombord på besøk i 1959. I januar 2019 var han så vennlig å kontakte meg og fortelle om sitt forhold til skipet, og om alt arbeid han har lagt ned for å samle informasjon om Elfrida. Han har også sendt meg en hel del av stoffet han har samlet, blant annet om grunnberøringen i Arhangelsk:

«Elfrida» berørte grunnen i kanalen like etter avgangen fra Arkhangelsk den 22. november, opplyser skipsreder Bjarne Tetlie under en samtale med Adresseavisen i går kveld (avisartikkel etter forliset). Etter den skriftlige rapport som ble sendt rederiet fra kapteinen da skipet var innom Honningsvåg for bunkring fem dager senere så var det ingen alvorlig affære. Det ble ikke konstatert noen lekkasje og skipet var tett også ved anløpet av Lødingen, hvor losen ble satt i land.

Under sjøforklaringen etter forliset dukker dette spørsmålet opp igjen - kan skipet allikevel ha fått skader i bunnen, noe som har forårsaket lekkasjen de forteller om fra D/S Elfrida 8.november?

"Med hensyn til at skipet kunne gått innenskjærs så er det kapteinen som avgjør den ting", sier skipsreder Tetlie. Noe ønske fra rederiets side om å spare losutgiftene er ikke blitt uttalt. Været var bra da skipet gikk fra Lødingen, og orkanen kom først seks dager senere. Kapteinen har sikkert ikke tatt noen risiko når det gjelder skip og mannskap, og når det gikk så sørgelig som det gjorde skyldes det utelukkende et sammentreff av ulykkelige omstendigheter," sier skipsreder Tetlie.